Az ÉMI közreműködik a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges beruházásban

Utolsó frissítés: 2016. július 18. hétfő, 18:02

Közzétéve: 2016. július 18. hétfő, 18:02

Szerző: Dr. Jámbor Attila

A volt karmelita kolostor épületében folyó beruházásokhoz kapcsolódó hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról már 2014. szeptemberében döntés született. A Kormány döntése értelmében a beruházásnál már az ÉMI Nonprofit Kft. is közreműködik.

Részletek »

Lakóépület is elhelyezhető zártkerti művelés alól kivett ingatlanon

Utolsó frissítés: 2016. július 18. hétfő, 16:21

Közzétéve: 2016. július 18. hétfő, 16:21

Szerző: Valánszki Sára

Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016 (VI.13.) Korm. rendelet többek között módosította az OTÉK egyes területek beépíthetőségéről szóló rendelkezéseit is. A módosítással a beépítésre nem szánt területeken érzékelhetően enyhülnek a beépítési paraméterek, melyek összefüggenek a zártkerti ingatlanokkal kapcsolatos, az ingatlan-nyilvántartásáról szóló törvényben hatályba léptetett sajátos rendelkezésekkel is. Az alábbi tájékoztatás kitér arra is, hogy az OTÉK megengedőbb előírásai hogyan alkalmazhatóak a gyakorlatban.

Részletek »

Az építésfelügyeleti bírság 2016. júniusi-júliusi változásai

Utolsó frissítés: 2016. július 16. szombat, 17:03

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 17:03

Szerző: Kiss Andor

Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet legutolsó átfogó, koncepcionális változtatása három éve volt. Az Építési törvényhez kapcsolódó "salátarendelet" szintén alapvető változásokat vezetett be, egyebek mellett az alvállalkozó-fővállalkozó viszonya közötti bírságolás, valamint az utasítások dokumentálásához kapcsolódó bírságáthárítás tekintetében. 2016. július 1. napjától a tervezői művezető is bírságolhatóvá vált.

Részletek »

Az építésfelügyeleti hatóság feladatainak, eljárásrendjének változásai

Utolsó frissítés: 2016. július 16. szombat, 14:59

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 14:52

Szerző: Kiss Andor

Az Építési törvényhez kapcsolódó „salátarendelet” számos az építésfelügyeleti hatóságot érintő módosítást is tartalmaz. Az építésfelügyeleti hatóság három és fél éves vargabetű után visszatért az eredeti feladatához, a kivitelezés ellenőrzéséhez. A 2013. január 1. napjától kapott többletfeladatok közül jelenleg már nem feladata a bontás tudomásulvételének eljárása, épület meglétéről vagy hiányáról a hatósági bizonyítvány kiállítása, valamint építésügyfelügyeleti hatósági szolgáltatás nyújtása. Az még kérdéses, hogy az építésfelügyelet bejelentés alapján indíthat-e építésrendészeti eljárást. Viszont kibővült azon szabálytalanságok köre, amelyek esetében az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezés megkezdését vagy folytatását megtiltja.

Részletek »

A Kivitelezési kódex 2016. június 14-i változásai a „salátarendelet” alapján

Utolsó frissítés: 2016. július 16. szombat, 15:23

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 14:19

Szerző: Kiss Andor

A 2016. május 13. napjától hatályos Építési törvényhez kapcsolódó „salátarendelet” a Kivitelezési kódexben is kisebb-nagyobb változásokat hozott. Az Étv. felhatalmazása alapján 2016. június 14-i hatállyal megfogalmazásra került, hogy mikor és milyen kivitelezési dokumentációt kell készíteni, mely esetekben kell építési naplót vezetni. A „kaláka” építés fogalma is szabályozott lett. Maradt viszont nyitott kérdés is: van-e még felelős műszaki vezetői nyilatkozat?
 

Részletek »

Van-e még felelős műszaki vezetői nyilatkozat?

Utolsó frissítés: 2016. július 16. szombat, 13:55

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 13:55

Szerző: Kiss Andor

Az Építési törvény hez kapcsolódó „salátarendelet” a felelő műszaki vezetői nyilatkozat szabályozását is érintette. A Kivitelezési kódex 14. §-a szól(t) a felelős műszaki vezetői nyilatkozatról. Érdemes végignézni, hogyan változott ez az elmúlt közel 7 évben.
 

Részletek »

A Településképi törvény miatt módosuló Étv. és fontos átmeneti rendelkezések

Utolsó frissítés: 2016. szeptember 20. kedd, 19:33

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 11:42

Szerző: Baksa Lajos

A Településképi törvény (2016. évi LXXIV. törvény) hatályba lépésével módosításra kerül az Étv. is. A módosítás indoka, hogy az új törvénybe integrált településképi előírások és eszközök ne két helyen legyenek szabályozva. A jogalkotó a településképi szempontokat, szabályokat kvázi kiemelte az Építési törvényből és teljesen új törvénybe foglalta össze egységesen, egyben az Étv.-ben is átvezetésre kerültek visszautalások az új törvényre. Ezzel egy új településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézményt is hatályba lépett.

Részletek »

Július 23-ától hatályos a településkép védelméről szóló törvény

Utolsó frissítés: 2016. szeptember 20. kedd, 19:33

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 11:39

Szerző: Baksa Lajos,dr. Jámbor Attila

Az építésügyi rendszer és eljárások reformjai között a Kormány korábban már ígértet tett arra, hogy új jogszabálycsomag fog megszületni a településkép védelmének biztosítására, mellyel az egyes települések hatással lehetnek az épített környezet alakítására a saját közigazgatási határaikon belül. Az egyszerű bejelentés sajátos jogintézményének hatályba lépésével ez a települések részéről határozott igényként is felmerült, melynek első lépéseként az Országgyűlés elfogadta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (Településképi törvény).

Részletek »

Bírósági ügyekben 2016. július 1. napjától kötelező e-perhez kapcsolódó nyomtatványok

Utolsó frissítés: 2016. július 05. kedd, 10:51

Közzétéve: 2016. július 05. kedd, 10:51

Szerző: Építésijog.hu

A birsag.hu oldalon található tájékoztató szerint az elektronikus kapcsolattartás keretében megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelő kialakítással 2016. július 1. napjától a polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a csőd- és felszámolási eljárásokban, továbbá a civil szervezetek nyilvántartási eljárásaiban alkalmazott nyomtatványok frissítésre kerültek.

Részletek »

Egyszerű bejelentés - tájékoztatók építtetők, tervezők részére

Utolsó frissítés: 2016. július 01. péntek, 14:31

Közzétéve: 2016. július 01. péntek, 14:07

Szerző: Építésijog.hu

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete alapján az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése 2016. július 1. napjától az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a 2016. január 1-jétől ismert egyszerű bejelentés megszűnt, és az építésügyi hatósághoz külön már nem kell beadni az egyszerű bejelentési dokumentációt (se a kivitelezési dokumentációt). A Miniszterelnökség és a Lechner Tudásközpont is közzétett az egyszerű bejelentésre vonatkozó tájékoztatót.

Részletek »