Rövidebb időn belül kell a hatóságoknak eljárnia a szabálytalan építési tevékenységek esetében

Utolsó frissítés: 2016. december 28. szerda, 18:48

Közzétéve: 2016. december 28. szerda, 18:12

Szerző: Baksa Lajos

Az Építési törvény 2017. január 1. napjától hatályos módosításai közül kiemelkedik az egyszerű bejelentés hatályának bővítése, és a „csonka HÉSZ” alkalmazásával kapcsolatos változás, azonban számos további, nem kevésbé jelentős módosítás is történt. A törvény a szabálytalan építési tevékenységek hatóságok általi, illetve az energetikai tanúsítványok kamara általi ellenőrzésére vonatkozó előírásokat, továbbá a Plázastop-törvény szerinti fellebbezési eljárást is érintette.

Részletek »

Újabb rendelkezéseket kell figyelembe venni a „csonka HÉSZ”-ből

Utolsó frissítés: 2016. december 28. szerda, 18:38

Közzétéve: 2016. december 28. szerda, 18:08

Szerző: Baksa Lajos

Az Építési törvény 2017. január 1. napjától hatályos módosításai között – az egyszerű bejelentés hatályának bővítése mellett – megjelent egy „csonka” HÉSZ alkalmazással kapcsolatos változás is.

Részletek »

2017-ben már a lakóépület bővítése is egyszerű bejelentés alapján történik

Utolsó frissítés: 2017. január 10. kedd, 21:57

Közzétéve: 2016. december 28. szerda, 18:05

Szerző: Baksa Lajos, dr. Jámbor Attila

A T/12723. törvényjavaslat egyebek mellett az egyszerű bejelentéssel építhető épületek vonatkozásában tartalmazott fontos módosításokat. A törvényjavaslat időközben elfogadásra, majd kihirdetésre került, azonban a szövege változott az eredeti javaslathoz képest. Cikkünkben a kihirdetett törvény mellett bemutatjuk a jogalkotási folyamatban bekövetkezett szövegváltozásokat is. Az Étv. módosítás teljeskörű értelmezéséhez szükséges volt az időközben megjelent salátarendelet is. A kormányrendeletből derült ki, hogy a lakóépületek átalakításához sem egyszerű bejelentésre, sem építési engedélyre nincs szükség.

Részletek »

Kihirdették az Építési törvény módosítását

Utolsó frissítés: 2016. december 20. kedd, 22:57

Közzétéve: 2016. december 20. kedd, 22:57

Szerző: Építésijog.hu

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítása egyebek mellett az egyszerű bejelentéssel építhető épületek, illetve építési munkák körét is bővíti, illetve új elemmel nő a csonka HÉSZ-ből kötelezően figyelembe vehető rendelkezések köre. A módosításokat rögzítő 2016. évi CLXXIII. törvény már megjelent a Magyar Közlönyben.

Részletek »

A 2017. évi Ybl Miklós-díj hirdetménye

Utolsó frissítés: 2017. március 25. szombat, 12:27

Közzétéve: 2016. december 19. hétfő, 15:27

Szerző: Építésijog.hu

A Miniszterelnökség a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján felhívást tett közzé a 2017. évi Ybl Miklós-díj adományozására vonatkozóan.

Részletek »

Már csak a kihirdetésre vár az Építési törvény módosítása

Utolsó frissítés: 2016. december 19. hétfő, 10:53

Közzétéve: 2016. december 19. hétfő, 10:53

Szerző: Építésijog.hu

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítása egyebek mellett az egyszerű bejelentéssel építhető épületek, illetve építési munkák körét is bővíti, illetve új elemmel nő a csonka HÉSZ-ből kötelezően figyelembe vehető rendelkezések köre. A törvényjavaslat hamarosan megjelenhet a Magyar Közlönyben így 2017. január 1. napjától valószínűleg hatályba is lépnek a módosítások.

Részletek »

Települési örökségvédelmi hatástanulmány

Utolsó frissítés: 2016. december 19. hétfő, 10:27

Közzétéve: 2016. december 19. hétfő, 10:27

Szerző: Valánszki Sára

A Településképi törvény előírásaival összhangban módosításra került a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet is. Az örökségvédelmi hatástanulmány keretében megjelent új elemként a települési örökségvédelmi hatástanulmány.

Részletek »

A településrendezési eszközök továbbra is módosíthatók a 2012. évi OTÉK előírások alkalmazásával

Utolsó frissítés: 2017. január 11. szerda, 19:16

Közzétéve: 2016. december 19. hétfő, 10:22

Szerző: Valánszki Sára

Számos települési önkormányzat került volna nehéz helyzetbe, mert 2016. év végéig kellett volna a folyamatban lévő módosításokat átvezetni a helyi építési szabályzatába, de valamilyen akadály miatt nem tudták volna befejezni az eljárást. A Településképi törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet határozza meg, hogy az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével meddig lehet elfogadni a településrendezési eszköz módosítását, illetve meddig lehet ezt alkalmazni. A Kormány 2016. decemberében két jogszabályban is érintette a kérdést. Lényeges változás, hogy a kormányrendelet bővíti azon HÉSZ rendelkezések körét, amelyeket egy adott építési tevékenységnél nem kell figyelembe venni.

Részletek »

A Településképi törvény végrehajtási rendelete

Utolsó frissítés: 2017. május 19. péntek, 12:45

Közzétéve: 2016. december 19. hétfő, 10:07

Szerző: Valánszki Sára

A Magyar Közlöny 191. számában jelent meg a Településképi törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet. A 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza az egyes településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosítását. A változásokat részletesen, azok terjedelmére és jelentőségére tekintettel külön cikksorozatban fogjuk ismertetni, jelen cikkben összefoglaló jelleggel írunk a változásokról.

Részletek »

Az építésfelügyelet ellenőrzi a kötelező felelősségbiztosítást

Utolsó frissítés: 2017. január 11. szerda, 12:00

Közzétéve: 2016. december 09. péntek, 23:32

Szerző: Kiss Andor

A 2017. január 1. napjával bevezetendő kötelező felelősségbiztosítás az építésfelügyeletnek is új feladatot fog adni. A 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletben megjelent módosítások alapján a tervezési és a kivitelezési szerződés tartama is bővül. Felelősségbiztosítás nélkül az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg, és a kivitelezés nem kezdhető meg.

Részletek »