Lakóépület is elhelyezhető zártkerti művelés alól kivett ingatlanon

Utolsó frissítés: 2016. július 18. hétfő, 16:21

Közzétéve: 2016. július 18. hétfő, 16:21

Szerző: Valánszki Sára

Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016 (VI.13.) Korm. rendelet többek között módosította az OTÉK egyes területek beépíthetőségéről szóló rendelkezéseit is. A módosítással a beépítésre nem szánt területeken érzékelhetően enyhülnek a beépítési paraméterek, melyek összefüggenek a zártkerti ingatlanokkal kapcsolatos, az ingatlan-nyilvántartásáról szóló törvényben hatályba léptetett sajátos rendelkezésekkel is. Az alábbi tájékoztatás kitér arra is, hogy az OTÉK megengedőbb előírásai hogyan alkalmazhatóak a gyakorlatban.

Részletek »

Az építésfelügyeleti bírság 2016. júniusi-júliusi változásai

Utolsó frissítés: 2016. július 16. szombat, 17:03

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 17:03

Szerző: Kiss Andor

Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet legutolsó átfogó, koncepcionális változtatása három éve volt. Az Építési törvényhez kapcsolódó "salátarendelet" szintén alapvető változásokat vezetett be, egyebek mellett az alvállalkozó-fővállalkozó viszonya közötti bírságolás, valamint az utasítások dokumentálásához kapcsolódó bírságáthárítás tekintetében. 2016. július 1. napjától a tervezői művezető is bírságolhatóvá vált.

Részletek »

Az építésfelügyeleti hatóság feladatainak, eljárásrendjének változásai

Utolsó frissítés: 2016. július 16. szombat, 14:59

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 14:52

Szerző: Kiss Andor

Az Építési törvényhez kapcsolódó „salátarendelet” számos az építésfelügyeleti hatóságot érintő módosítást is tartalmaz. Az építésfelügyeleti hatóság három és fél éves vargabetű után visszatért az eredeti feladatához, a kivitelezés ellenőrzéséhez. A 2013. január 1. napjától kapott többletfeladatok közül jelenleg már nem feladata a bontás tudomásulvételének eljárása, épület meglétéről vagy hiányáról a hatósági bizonyítvány kiállítása, valamint építésügyfelügyeleti hatósági szolgáltatás nyújtása. Az még kérdéses, hogy az építésfelügyelet bejelentés alapján indíthat-e építésrendészeti eljárást. Viszont kibővült azon szabálytalanságok köre, amelyek esetében az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezés megkezdését vagy folytatását megtiltja.

Részletek »

A Kivitelezési kódex 2016. június 14-i változásai a „salátarendelet” alapján

Utolsó frissítés: 2016. július 16. szombat, 15:23

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 14:19

Szerző: Kiss Andor

A 2016. május 13. napjától hatályos Építési törvényhez kapcsolódó „salátarendelet” a Kivitelezési kódexben is kisebb-nagyobb változásokat hozott. Az Étv. felhatalmazása alapján 2016. június 14-i hatállyal megfogalmazásra került, hogy mikor és milyen kivitelezési dokumentációt kell készíteni, mely esetekben kell építési naplót vezetni. A „kaláka” építés fogalma is szabályozott lett. Maradt viszont nyitott kérdés is: van-e még felelős műszaki vezetői nyilatkozat?
 

Részletek »

Van-e még felelős műszaki vezetői nyilatkozat?

Utolsó frissítés: 2016. július 16. szombat, 13:55

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 13:55

Szerző: Kiss Andor

Az Építési törvény hez kapcsolódó „salátarendelet” a felelő műszaki vezetői nyilatkozat szabályozását is érintette. A Kivitelezési kódex 14. §-a szól(t) a felelős műszaki vezetői nyilatkozatról. Érdemes végignézni, hogyan változott ez az elmúlt közel 7 évben.
 

Részletek »

A Településképi törvény miatt módosuló Étv. és fontos átmeneti rendelkezések

Utolsó frissítés: 2016. szeptember 20. kedd, 19:33

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 11:42

Szerző: Baksa Lajos

A Településképi törvény (2016. évi LXXIV. törvény) hatályba lépésével módosításra kerül az Étv. is. A módosítás indoka, hogy az új törvénybe integrált településképi előírások és eszközök ne két helyen legyenek szabályozva. A jogalkotó a településképi szempontokat, szabályokat kvázi kiemelte az Építési törvényből és teljesen új törvénybe foglalta össze egységesen, egyben az Étv.-ben is átvezetésre kerültek visszautalások az új törvényre. Ezzel egy új településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézményt is hatályba lépett.

Részletek »

Július 23-ától hatályos a településkép védelméről szóló törvény

Utolsó frissítés: 2016. szeptember 20. kedd, 19:33

Közzétéve: 2016. július 16. szombat, 11:39

Szerző: Baksa Lajos,dr. Jámbor Attila

Az építésügyi rendszer és eljárások reformjai között a Kormány korábban már ígértet tett arra, hogy új jogszabálycsomag fog megszületni a településkép védelmének biztosítására, mellyel az egyes települések hatással lehetnek az épített környezet alakítására a saját közigazgatási határaikon belül. Az egyszerű bejelentés sajátos jogintézményének hatályba lépésével ez a települések részéről határozott igényként is felmerült, melynek első lépéseként az Országgyűlés elfogadta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (Településképi törvény).

Részletek »

Bírósági ügyekben 2016. július 1. napjától kötelező e-perhez kapcsolódó nyomtatványok

Utolsó frissítés: 2016. július 05. kedd, 10:51

Közzétéve: 2016. július 05. kedd, 10:51

Szerző: Építésijog.hu

A birsag.hu oldalon található tájékoztató szerint az elektronikus kapcsolattartás keretében megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelő kialakítással 2016. július 1. napjától a polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a csőd- és felszámolási eljárásokban, továbbá a civil szervezetek nyilvántartási eljárásaiban alkalmazott nyomtatványok frissítésre kerültek.

Részletek »

Egyszerű bejelentés - tájékoztatók építtetők, tervezők részére

Utolsó frissítés: 2016. július 01. péntek, 14:31

Közzétéve: 2016. július 01. péntek, 14:07

Szerző: Építésijog.hu

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete alapján az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése 2016. július 1. napjától az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a 2016. január 1-jétől ismert egyszerű bejelentés megszűnt, és az építésügyi hatósághoz külön már nem kell beadni az egyszerű bejelentési dokumentációt (se a kivitelezési dokumentációt). A Miniszterelnökség és a Lechner Tudásközpont is közzétett az egyszerű bejelentésre vonatkozó tájékoztatót.

Részletek »

Megszűnt a bontás tudomásulvételének eljárása

Utolsó frissítés: 2016. július 18. hétfő, 16:47

Közzétéve: 2016. június 21. kedd, 08:36

Szerző: Baksa Lajos

Az intenzív építésügyi reform az Építési törvényhez kapcsolódó „salátarendeletben” is tartogatott meglepetésszerű újításokat. A módosító kormányrendelet hatályon kívül helyezte a bontás tudomásulvételének eljárását, és így az eljáráshoz közvetve, közvetlenül kapcsolódó rendelkezések is kihúzásra kerültek az Eljárási kódexből. Ez nem jelenti azt, hogy minden szabadon elbontható. Az építésfelügyeleti hatóság feladatai is változtak.

Részletek »