Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elfogadta a településkép-védelmi adót

Utolsó frissítés: 2016. március 02. szerda, 16:33

Közzétéve: 2016. március 02. szerda, 16:33

Szerző: Dr. Jámbor Attila

Sajátos megoldást választott Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata arra, hogy a 2016. január 1. napjától hatályos Építési törvény rendelkezéseivel szemben megpróbálja a településkép védelmének szempontjait érvényesíteni. A településkép-védelmi adóról szóló önkormányzati rendelet a III. kerület honlapján már megtalálható, de csak 2016. április 1. napjától kell alkalmazni. A médai a januári tervezetet giccsadóként mutatta be, és ez a meghatározás a képviselő-testületi előterjesztésben változatlanul megtalálható.

Részletek »

Kft-k törzstőkeemelésének új határideje: 2017. március 15.

Utolsó frissítés: 2016. március 19. szombat, 13:11

Közzétéve: 2016. március 01. kedd, 18:19

Szerző: Dr. Jámbor Attila

Egy 2016. március 10-én kihirdetett törvény további egy évet biztosít a társaságoknak a törzstőkeemelésre. A módosítást megelőzően a határidő 2016. március 15. napja volt.

Részletek »

Parkolóhelyek kialakításának új OTÉK előírásai

Utolsó frissítés: 2016. március 01. kedd, 17:09

Közzétéve: 2016. március 01. kedd, 17:09

Szerző: Baksa Lajos

Az elektromos gépjárművek használatához szükséges fejlesztések biztosítását, és az allergén pollent termelő fák „kitiltását” rögzíti az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (OTÉK) 2016. március 10. napjától hatályos módosítása.

Részletek »

A helyi építési szabályzatok fontosabb elemeit újra figyelembe kell venni.

Utolsó frissítés: 2016. május 11. szerda, 08:37

Közzétéve: 2016. február 29. hétfő, 21:18

Szerző: Baksa Lajos,dr. Jámbor Attila

A 2016. évi XXXVI. törvény kihirdetésével 2016. május 13. napjától hatályos az Építési törvény módosítása, mely többek között, az egyszerű bejelentésre vonatkozóan tartalmaz fontos, új előírásokat. A törvénymódosítás célja a korábbi jogszabályi hiányosságok pótlása és korábban a törvény újszerű rendelkezéseivel kapcsolatban felmerült kérdések rendezése, vagyis az építésügyben forradalmi változásokat hozó egyszerű bejelentéshez kapcsolódó jogszabálycsomag „gyermekbetegségeit” hivatott elsőként javítani.

Részletek »

Lehetséges válasz a HÉSZ figyelmen kívül hagyására: giccsadó

Utolsó frissítés: 2016. február 14. vasárnap, 21:12

Közzétéve: 2016. február 14. vasárnap, 21:12

Szerző: Dr. Jámbor Attila

A 2015. december 16-án kihirdetett Építési törvény módosítás óta több települési önkormányzat is azon gondolkodik, hogy milyen módon biztosítsa, hogy az egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépületek megfeleljenek a helyi építési szabályzat valamennyi előírásának. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egy speciális települési adó bevezetésére vonatkozó rendeletet készített elő. A vonatkozó tervezet jelenlegi szövege számos kérdést vet fel, amelyeket igyekszem az alábbiakban körüljárni.

Részletek »

Hogyan értelmezi a BÉK a tervező egyszerű bejelentéshez kapcsolódó felelősségét, feladatait?

Utolsó frissítés: 2016. március 02. szerda, 09:34

Közzétéve: 2016. február 07. vasárnap, 17:46

Szerző: Építésijog.hu

A Budapesti Építész Kamara (BÉK) Szakmafelügyelet 2016. január 27. napján kelt és február 3-án frissített tájékoztatója részletesen foglalkozik az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó tervezői felelősség, illetve az egyszerű bejelentési dokumentáció egyes pontjainak értelmezéséről. A BÉK szerint akár etikai vétséget is elkövethet az a tervező, aki - a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakon túlmenően - nem veszi figyelembe a tájékoztató ajánlásait.

Részletek »

Építési munkaterület igazolt visszaadása nélkül nem vehető használatba az épület

Utolsó frissítés: 2016. január 12. kedd, 21:34

Közzétéve: 2016. január 10. vasárnap, 20:42

Szerző: Baksa Lajos,Baksa Lajos

2016. január 1. napjától a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex) már szigorúbban szabályozza a megvalósulási dokumentáció készítésének eseteit, továbbá már a használatbavétel előtt szükséges az épület energetikai megfelelőségének igazolása. A használatbavételi engedélyre vonatkozó előírásokat a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet is szigorította, ugyancsak 2016. január 1-jei hatállyal. Van olyan előírás is, amelyet a Kormány még a hatályba lépése előtt módosított.

Részletek »

Eljárási kódex 2016. január 1. napjától hatályos változásai

Utolsó frissítés: 2016. február 07. vasárnap, 15:23

Közzétéve: 2016. január 10. vasárnap, 20:33

Szerző: Baksa Lajos,dr. Jámbor Attila

2016. január 1. napjával hatályba lépett a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet, amely ismét új rendszert hozott az építésügyi igazgatásban. Az építésügyben folyamatosan átalakuló szemléletváltás, a közigazgatási hatósági eljárások újraszabása szükségessé tette, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex) is módosuljon. A jogszabály még a 2015. szeptemberi változások egy részét is felülírta, még a hatályba lépésük előtt. Például pontosították a fennmaradási engedély iránti kérelem mellékletét, és bővült az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek köre is.

Részletek »

Az egyszerű bejelentés alapján épített lakóépület ellenőrzése az építésfelügyeleti hatóság feladata

Utolsó frissítés: 2016. február 07. vasárnap, 15:19

Közzétéve: 2016. január 10. vasárnap, 20:22

Szerző: Baksa Lajos

Az új, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakóépületek építésére vonatkozóan az egyszerű bejelentést az építésügyi hatósághoz kell megtenni. A lakóépület kivitelezésének ellenőrzése azonban az építésfelügyeleti hatóság feladata.

Részletek »

A bejelentéstől eltérő kivitelezés miatt is építésügyi bírságot kell fizetni

Utolsó frissítés: 2016. február 14. vasárnap, 19:45

Közzétéve: 2016. január 10. vasárnap, 20:13

Szerző: Baksa Lajos

A lakóépületek egyszerű bejelentésének bevezetése nemcsak puszta tényközlésként került meghatározásra a hatóság felé, hanem kötött tartalommal bíró, jogokat és kötelezettségeket is keletkeztető jogi aktusként. Ennek alapján bár engedélyt a kormányrendeletben nevesített lakóépületekre nem kell kérni az előzetes bejelentés elengedhetetlen feltétele a jog gyakorlásának és az építés módosításának is. A bejelentés nélkül, vagy attól eltérően magvalósított épület szabálytalannak minősül, és így, ha a feltételei fennállnak, fennmaradási engedélyezési eljárás alá vonható. Alapesetben pedig a fennmaradási engedély elválaszthatatlan eleme az építésügyi bírság.

Részletek »